Een ogenblik geduld a.u.b.

Wat is nieuw?

Laatste nieuws

17-05-2018 - Kennisdag Gemeentefinanciën 2018

Voor het 3e achtereenvolgende jaar heeft de provincie Gelderland een kennisdag georganiseerd over gemeentefinanciën. Dit keer met als centrale thema "In Control". Zo'n 100 financiële experts en controllers van Gelderse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen werden in interactieve workshops en lezingen bijgepraat over actuele ontwikkelingen over Financiën en Control. Een verslag van de kennisdag en de presentaties van de workshops vindt u hier.

21-03-2018 - Begrotingen 2018. Het herstel zet door

Gedeputeerde Staten van Gelderland constateren dat het financieel herstel van de gemeenten ook in 2018 doorzet. De bevindingen, op basis van de begrotingen 2018 zijn door GS opgetekend in een Factsheet deze factsheet vindt U hier

14-12-2017 - Financiën geen reden voor verzwaard toezicht in Gelderland

Er zijn geen Gelderse gemeenten die in 2018 om financiële redenen onder verzwaard (preventief) toezicht zijn geplaatst. Gedeputeerde Staten concluderen dat het beter gaat met de Gelderse gemeenten. Maar er zijn nog altijd zorgpunten.

20-10-2017 - Factsheet Jaarrekeningen 2016

De financiële ontwikkelingen uit de jaarrekeningen 2016 zijn weergegeven in een factsheet. Deze vindt u hier.

01-06-2017 - Bijeenkomst "Sterk in Financiën" op 18 mei 2017

Op 18 mei j.l. is een bijeenkomst georganiseerd voor onze financiële contacten bij de Gelderse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Een verslag van de bijeenkomst en de presentaties van de 6 workshops vindt u hier.

23-05-2017 - Onderzoek Rekenkamer Oost 2017

De Rekenkamer Oost heeft het financieel toezicht onderzocht dat de provincie Gelderland uitoefent op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit onderzoek is voor een deel een follow-up op het onderzoek van 2013. Het rapport vindt u hier.